Responsive image

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติดอยภูนาง ที่ ภน 1 (ผาตั้ง) ของอุทยานแห่งชาติดอยภูนาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่ลงข่าว: วันพฤหัสบดี 21 พฤศจิกายน 2019
 สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย)
 775 ถนนสิงหไคล ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000
 โทรศัพท์: 053-711402 โทรสาร: 053-711961
 E-mail: dnp15@dnp.mail.go.th