Responsive image

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างห้องน้ำ สำหรับนักท่องเที่ยวในหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติ แม่ปืม ที่ 1 (ป่าแดงงาม) ของอุทยานแห่งชาติแม่ปืม สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่ลงข่าว: วันพุธ 29 มกราคม 2020
 สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย)
 775 ถนนสิงหไคล ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000
 โทรศัพท์: 053-711402 โทรสาร: 053-711961
 E-mail: dnp15@dnp.mail.go.th