Responsive image

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักเจ้าหน้าที่ 3ครอบคร้วจำนวน 2 หลัง พร้อมครุภัณฑ์ ประกอบอาคารของอุทยานแห่งชาติแม่ปืม สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่ลงข่าว: วันอังคาร 04 กุมภาพันธ์ 2020
 สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย)
 775 ถนนสิงหไคล ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000
 โทรศัพท์: 053-711402 โทรสาร: 053-711961
 E-mail: dnp15@dnp.mail.go.th