Responsive image

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติ ของโครงการอ่างเก็บน้ำน้ำปี้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อุทยานแห่งชาติดอยภูนาง รอบ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่ลงข่าว: วันอังคาร 01 กันยายน 2020
 สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย)
 775 ถนนสิงหไคล ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000
 โทรศัพท์: 053-711402 โทรสาร: 053-711961
 E-mail: dnp15@dnp.mail.go.th