Responsive image

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการเขตห้ามล่าสัตว์ป่า พร้อมอาคารประกอบ เขตห้ามล่าสัตว์ป่าเวียงเทิง ตำบลแม่ลาน้อย อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย จำนวน 9 รายการ (รอบที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่ลงข่าว: วันอังคาร 29 ธันวาคม 2020


 สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย)
 775 ถนนสิงหไคล ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000
 โทรศัพท์: 053-711402 โทรสาร: 053-711961
 E-mail: dnp15@dnp.mail.go.th