Responsive image

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างหอดูนก โครงการปรับปรุงพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้มีคุณภาพเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวและพัฒนานวัตกรรมด้านการบริหารจัดการและยกระดับบุคลากรทางด้านการท่องเที่ยวแบบบูรณาการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่ลงข่าว: วันพุธ 30 ธันวาคม 2020


 สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย)
 775 ถนนสิงหไคล ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000
 โทรศัพท์: 053-711402 โทรสาร: 053-711961
 E-mail: dnp15@dnp.mail.go.th