Responsive image


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคจ้างเหมาจัดทำตรายาง จำนวน 3 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ลงข่าว: วันศุกร์ 19 พฤศจิกายน 2021

 สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย)
 775 ถนนสิงหไคล ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000
 โทรศัพท์: 053-711402 โทรสาร: 053-711961
 E-mail: dnp15@dnp.mail.go.th