Responsive image


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคจ้างเหมาซ่อมเครื่องพิมพ์คอม หมายเลขครุภัณฑ์ ED.56-01-005 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ลงข่าว: วันศุกร์ 14 มกราคม 2022

 สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย)
 775 ถนนสิงหไคล ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000
 โทรศัพท์: 053-711402 โทรสาร: 053-711961
 E-mail: dnp15@dnp.mail.go.th