Responsive image


ประกวดราคาจ้างเหมาแรงงาน กิจกรรมปลูกป่าฟื้นฟูโครงสร้างระบบนิเวศต้นน้ำ จำนวน 170 ไร่ ของหน่วยจัดการต้นน้ำแม่ห้อม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่ลงข่าว: วันจันทร์ 21 พฤศจิกายน 2022 สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย)
 775 ถนนสิงหไคล ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000
 โทรศัพท์: 053-711402 โทรสาร: 053-711961
 E-mail: dnp15@dnp.mail.go.th