Responsive image


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน งานธุรการ ฝ่ายบริหารทั่วไป ส่วนอำนวยการ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ลงข่าว: วันศุกร์ 13 มกราคม 2023 สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย)
 775 ถนนสิงหไคล ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000
 โทรศัพท์: 053-711402 โทรสาร: 053-711961
 E-mail: dnp15@dnp.mail.go.th