Responsive image

1 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. นายสนิท หอมนาน หัวหน้าอุทยานแห่งชาติภูชี้ฟ้า (เตรียมการ)

1 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. นายสนิท หอมนาน หัวหน้าอุทยานแห่งชาติภูชี้ฟ้า (เตรียมการ) พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่อุทยานฯ เจ้าหน้าที่สถานีควบคุมไฟป่าภูชี้ฟ้าฯ ให้การต้อนรับ นายพรเทพ ศิระวงษ์ ผู้อำนวยการส่วนจัดการต้นน้ำ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย) ในการเดินทางมาตรวจเยี่ยม ให้คำแนะนำ และให้กำลังใจในการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ศูนย์ประสานงานการป้องกัน และดับไฟป่าที่ 7 (ศูนย์ 7) ในการปฏิบัติงานด้านป้องกันและดับไฟป่า ณ อุทยานแห่งชาติภูชี้ฟ้า (เตรียมการ) ต.ตับเต่า อ.เทิง จ.เชียงราย ในโอกาสนี้ได้มอบน้ำดื่มและมาม่าให้กับเจ้าหน้าที่ศูนย์ประสานงานป้องกัน และดับไฟป่าที่ 7 เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่

รูปภาพเพิ่มเติม
  
      
      
   


 สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย)
 775 ถนนสิงหไคล ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000
 โทรศัพท์: 053-711402 โทรสาร: 053-711961
 E-mail: dnp15@dnp.mail.go.th