Responsive image

6 เมษายน 2564 นายปรีชา ทองคำเอี่ยม ผู้อำนวยการส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟป่าพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟป่า และเจ้าหน้าที่ส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า

6 เมษายน 2564 นายปรีชา ทองคำเอี่ยม ผู้อำนวยการส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟป่าพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟป่า และเจ้าหน้าที่ส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า เป็นผู้แทนสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย) เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะเนื่องใน "วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์" ประจำปี 2564 ของจังหวัดเชียงราย เพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรี และพระมหากษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรีทุกพระองค์ ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ GMS อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย โดยมีนายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธาน

รูปภาพเพิ่มเติม
  
      
      
      
      
   


 สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย)
 775 ถนนสิงหไคล ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000
 โทรศัพท์: 053-711402 โทรสาร: 053-711961
 E-mail: dnp15@dnp.mail.go.th