Responsive image

7 เมษายน 2564 หัวหน้าสถานี และเจ้าหน้าที่สถานีควบคุมไฟป่าภูชี้ฟ้าฯ

7 เมษายน 2564 หัวหน้าสถานี และเจ้าหน้าที่สถานีควบคุมไฟป่าภูชี้ฟ้าฯ ให้การต้อนรับและบรรยายสรุปผลการปฎิบัติงานให้แก่นายสวัสดิ์ ทวีรัตน์ ที่ปรึกษาอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ในการมาตรวจเยี่ยมให้กำลังใจและตรวจราชการ ณ สถานีควบคุมไฟป่าภูชี้ฟ้าฯ ต. ตับเต่า อ. เทิง จ. เชียงราย

รูปภาพเพิ่มเติม
  
      
      
   


 สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย)
 775 ถนนสิงหไคล ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000
 โทรศัพท์: 053-711402 โทรสาร: 053-711961
 E-mail: dnp15@dnp.mail.go.th