Responsive image

7 เมษายน 2564 สถานีควบคุมไฟป่าดอยแม่สลอง

7 เมษายน 2564 สถานีควบคุมไฟป่าดอยแม่สลอง จัดนิทรรศการ "โครงการสร้างการเรียนรู้และการสื่อสารสู้ภัยฝุ่น เพื่อการปกป้องด้านสุขภาพในโรงเรียน ต่อภาวะวิกฤตปัญหาฝุ่นละอองในพื้นที่ต้นแบบ เพื่อสร้างโครงการ ห้องเรียนสู้ฝุ่น" ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

รูปภาพเพิ่มเติม
  
      
      
   


 สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย)
 775 ถนนสิงหไคล ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000
 โทรศัพท์: 053-711402 โทรสาร: 053-711961
 E-mail: dnp15@dnp.mail.go.th