Responsive image

7 เมษายน 2564 อุทยานแห่งชาติลำน้ำกก (เตรียมการ)

7 เมษายน 2564 อุทยานแห่งชาติลำน้ำกก (เตรียมการ) นำโดยนายจิรัฏฐ์ กัมพลานนท์ ผู้อำนวยการส่วนอุทยานแห่งชาติ นายพิทยา สะศรีสังข์ หัวหน้าอุทยานแห่งชาติลำน้ำกก (เตรียมการ) นายมานพ รอดแก้ว หัวหน้าหน่วยจัดการต้นน้ำห้วยหมากเลี่ยม และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมต้อนรับนายสวัสดิ์ ทวีรัตน์ ที่ปรึกษาอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ในการตรวจเยี่ยม และติดตามผลการดำเนินการเพิ่มพื้นที่สีเขียวในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ (ทวงคืนผืนป่า) และการดำเนินการฟื้นฟูพื้นที่ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติลำน้ำกก (เตรียมการ) ณ ห้องประชุม ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว ที่ทำการอุทยานแห่งชาติลำน้ำกก

รูปภาพเพิ่มเติม
  
      
      
      
      
      
   


 สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย)
 775 ถนนสิงหไคล ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000
 โทรศัพท์: 053-711402 โทรสาร: 053-711961
 E-mail: dnp15@dnp.mail.go.th