Responsive image

13 เมษายน 2564 นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

13 เมษายน 2564 นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เดินทางมาตรวจติดตามสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควัน รับฟังการรายงานสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควันในพื้นที่จังหวัดเชียงราย และตรวจเยี่ยม พร้อมมอบเครื่องอุปโภค บริโภค เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ดับไฟป่าของสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 เจ้าหน้าที่ดับไฟป่าของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 2 และราษฎรเครือข่ายแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันในพื้นที่จังหวัดเชียงราย ณ ศูนย์ส่งเสริมการควบคุมไฟป่าภาคเหนือที่ 2 ตำบลบ้านแซว อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย​ โดยมี นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายอดิศร นุชดำรงค์ อธิบดีกรมป่าไม้ คณะผู้บริหารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และนายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย นายชิดชนก สุขมงคล ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 นายบุญเกิด ร่องแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายนิกร สิริโรจนานนท์ ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 2 และผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการตรวจราชการและรับการตรวจราชการติดตามสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควันในพื้นที่จังหวัดเชียงราย

รูปภาพเพิ่มเติม
  
      
      
      
      
      
      
   


 สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย)
 775 ถนนสิงหไคล ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000
 โทรศัพท์: 053-711402 โทรสาร: 053-711961
 E-mail: dnp15@dnp.mail.go.th