Responsive image

27 เมษายน 2564 นายชิดชนก สุขมงคล ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 ได้มอบหมายให้นายปรีชา ทองคำเอี่ยม ผู้อำนวยการส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟป่า

27 เมษายน 2564 นายชิดชนก สุขมงคล ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 ได้มอบหมายให้นายปรีชา ทองคำเอี่ยม ผู้อำนวยการส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟป่า นางสาวธนัตชนก ชุ่มมงคล หัวหน้าชุดเฉพาะกิจดับไฟป่า และเจ้าหน้าที่ชุดเฉพาะกิจดับไฟป่า สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย) ออกช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัยจากคืนวันที่ 25 เมษายน 2564 ที่ได้รับผลกระทบและเสียหายท้องที่บ้านดงเจริญและบ้านปางป๋วย หมู่ที่ 17 ตำบลป่าอ้อดอนชัย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย โดยได้สนับสนุนการขนส่งกระเบื้อง อุปกรณ์ก่อสร้าง และซ่อมแซมมุงหลังคาบ้านเรือนราษฎรที่ได้รับความเสียหาย จำนวน 9 หลัง โดยได้รับการสนับสนุนอุปกรณ์จากเทศบาลตำบลป่าอ้อดอนชัย ในการดำเนินการซ่อมแซมบ้านเรือนที่ได้รับผลกระทบเสียหาย

รูปภาพเพิ่มเติม
  
      
      
      
      
      
      
      
      
      
   


 สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย)
 775 ถนนสิงหไคล ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000
 โทรศัพท์: 053-711402 โทรสาร: 053-711961
 E-mail: dnp15@dnp.mail.go.th