Responsive image


14 กันยายน 2564 เวลา 10.00 น. นายชิดชนก สุขมงคล ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15

14 กันยายน 2564 เวลา 10.00 น. นายชิดชนก สุขมงคล ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการกำกับการปลูกป่าระดับพื้นที่ จังหวัดเชียงราย ครั้งที่ 2/2564 ณ ห้องประชุม 2 สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย) มีผู้อำนวยการส่วน/หัวหน้ากลุ่ม/ศูนย์ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม

รูปภาพเพิ่มเติม
  
      
      
   

 สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย)
 775 ถนนสิงหไคล ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000
 โทรศัพท์: 053-711402 โทรสาร: 053-711961
 E-mail: dnp15@dnp.mail.go.th