Responsive image


23 กันยายน 2564 เวลา 09:00 – 12:00 น. นายชิดชนก สุขมงคล ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์​ที่​ 15​ มอบหมายให้ นายสมเกียรติ ปูกา ผู้อำนวยการส่วนอนุรักษ์​สัตว์ป่า

23 กันยายน 2564 เวลา 09:00 – 12:00 น. นายชิดชนก สุขมงคล ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์​ที่​ 15​ มอบหมายให้ นายสมเกียรติ ปูกา ผู้อำนวยการส่วนอนุรักษ์​สัตว์ป่า​ ทำหน้าที่ประธานในการประชุมวิเคราะห์ผลการดำเนินงานการลาดตระเวนเชิงคุณภาพ ระดับสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ ของสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ 15 (เชียงราย) โดยมี นายจิรัฐฏ์ กั​มพลา​นนท์​ ผู้อำนวยการส่วนอุทยานแห่ง​ชาติ นายจีระศักดิ์ แสนขัติ หัวหน้าศูนย์​Smart Patrol หัวหน้าฝ่ายงานพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่รับผิดชอบ ซึ่งในการประชุมได้มีหน่วยงานในสังกัด ประกอบอุทยานแห่งชาติ จำนวน 5 แห่ง เขตรักษา​พันธุ์​สัตว์ป่า​ จำนวน 2 แห่ง รวมจำนวน 7 แห่ง และมีนำเสนอผลการลาดตระเวนเชิงคุณภาพประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของหน่วยงาน ด้วยใช้การประชุมทางไกลผ่านระบบ Zoom ณ ห้องประชุม​ 2

รูปภาพเพิ่มเติม
  
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
   

 สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย)
 775 ถนนสิงหไคล ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000
 โทรศัพท์: 053-711402 โทรสาร: 053-711961
 E-mail: dnp15@dnp.mail.go.th