Responsive image


8 ตุลาคม 2564 เวลา 13.00 น. นายนพพร ประทุมเหง่า หัวหน้าอุทยานแห่งชาติดอยหลวง พร้อมคณะเจ้าหน้าที่

8 ตุลาคม 2564 เวลา 13.00 น. นายนพพร ประทุมเหง่า หัวหน้าอุทยานแห่งชาติดอยหลวง พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับ นายพุทธพจน์ คูประสิทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 พร้อมคณะ ที่ได้เดินทางมาตรวจราชการอุทยานแห่งชาติดอยหลวง พื้นที่อนุรักษ์แบบบูรณาการอุทยานแห่งชาติดอยหลวง และหน่วยงานภาคสนามที่มีพื้นที่ดำเนินงานในเขตอุทยานแห่งชาติดอยหลวง ในการนี้ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 พร้อมคณะได้ร่วมปลูกต้นยางนา ซึ่งถือว่าเป็นไม้เศรฐกิจและพืชสมุนไพร จากนั้น นายนพพร ประทุมเหง่า หัวหน้าอุทยานแห่งชาติดอยหลวง ได้นำเยี่ยมชมภูมิทัศน์โดยรอบ และเดินชมน้ำตกปูแกง ณ ที่ทำการอุทยานแห่งชาติดอยหลวง ต.แม่เย็น อ.พาน จ.เชียงราย

รูปภาพเพิ่มเติม
  
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
   

 สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย)
 775 ถนนสิงหไคล ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000
 โทรศัพท์: 053-711402 โทรสาร: 053-711961
 E-mail: dnp15@dnp.mail.go.th