Responsive image


9 ตุลาคม 2564 เวลา 08.30 น. นายพุทธพจน์ คูประสิทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15

9 ตุลาคม 2564 เวลา 08.30 น. นายพุทธพจน์ คูประสิทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 ได้ลงพื้นที่ตรวจติดตามการปฏิบัติงานของอุทยานแห่งชาติแม่ปืม โดยมีนายจิรัฏฐ์ กัมพลานนท์ ผู้อำนวยการส่วนอุทยานแห่งชาติ นายวุฒิพงษ์ ดงคำฟู หัวหน้าอุทยานแห่งชาติแม่ปืม mersin escort bayan หัวหน้าหน่วยงานภาคสนามในพื้นที่ใกล้เคียง และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ให้การต้อนรับและนำลงตรวจพื้นที่ และให้กำลังใจในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานต่อไป

รูปภาพเพิ่มเติม
  
      
      
      
      
      
      
      
      
      
   

 สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย)
 775 ถนนสิงหไคล ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000
 โทรศัพท์: 053-711402 โทรสาร: 053-711961
 E-mail: dnp15@dnp.mail.go.th