Responsive image


11 พฤศจิกายน 2564 นายนพพร ประทุมเหง่า หัวหน้าอุทยานแห่งชาติดอยหลวง

11 พฤศจิกายน 2564 นายนพพร ประทุมเหง่า หัวหน้าอุทยานแห่งชาติดอยหลวง พร้อมด้วย น.ส.วิภาพร พรอินทร์ ผู้ช่วยหัวหน้าอุทยานแห่งชาติดอยหลวง และ เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติดอยหลวง ให้การต้อนรับคณะทำงานศูนย์ปฎิบัติการควบคุมโรค อ.พาน (ศปก.พาน) ซึ่งได้มาตรวจมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย หรือ Amazing Thailand Safety & Health Administration (SHA) ประเภทนันทนาการและสถานที่ท่องเที่ยว ในการนี้ แหล่งท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติดอยหลวง ได้ผ่านมาตรฐานดังกล่าวข้างต้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

รูปภาพเพิ่มเติม
  
      
      
      
      
   

 สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย)
 775 ถนนสิงหไคล ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000
 โทรศัพท์: 053-711402 โทรสาร: 053-711961
 E-mail: dnp15@dnp.mail.go.th