Responsive image


21 พฤศจิกายน 2564 นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ สมาชิกวุฒิสภา

21 พฤศจิกายน 2564 นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ สมาชิกวุฒิสภา อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา รองประธานกรรมาธิการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของวุฒิสภา ได้ร่วมกับ คุณกฤษนะ ละไล ประธานมูลนิธิอารยสถาปัตย์เพื่อคนทั้งมวล นำคณะทัวร์มนุษย์ล้อ-เครือข่ายทูตอารยสถาปัตย์เพื่อผู้พิการ จำนวน 13 คน จากกลุ่มจังหวัดในภาคเหนือและภาคตะวันตก บนรถเข็นวีลแชร์รุ่นต่างๆ มุ่งมาเยี่ยมให้กำลังใจ ทีมเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลอุทยาน โดยมีนายกวี ประสมพล หัวหน้าอุทยานแห่งชาติถ้าหลวง และเจ้าหน้าที่อุทยานฯ น้องๆอาสาสมัครจากโรงเรียนมัธยมในพื้นที่แม่สาย ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จิตอาสาภาคเอกชนและเครือข่ายประจำพื้นที่ถ้ำหลวงให้การต้อนรับ

รูปภาพเพิ่มเติม
  
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
   

 สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย)
 775 ถนนสิงหไคล ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000
 โทรศัพท์: 053-711402 โทรสาร: 053-711961
 E-mail: dnp15@dnp.mail.go.th