Responsive image


21 พฤศจิกายน 2564 เจ้าหน้าที่สถานีสถานีควบคุมไฟป่าพื้นที่ทรงงานดอยตุงฯ

21 พฤศจิกายน 2564 เจ้าหน้าที่สถานีสถานีควบคุมไฟป่าพื้นที่ทรงงานดอยตุงฯ ร่วมประชุมประชุมประจำเดือนหมู่บ้านเครือข่ายฯ บ้านสวนป่า ม.14 ต.แม่ฟ้าหลวง อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย พร้อมประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือในการป้องกันไฟป่าและหมอกควัน สร้างความเข้าใจถึงผลกระทบของปัญหาไฟป่าและหมอกควัน และมอบสื่อประชาสัมพันธ์ป้องกันไฟป่า

รูปภาพเพิ่มเติม
  
      
      
      
   

 สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย)
 775 ถนนสิงหไคล ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000
 โทรศัพท์: 053-711402 โทรสาร: 053-711961
 E-mail: dnp15@dnp.mail.go.th