Responsive image


4 มกราคม 2565 เวลา 07.00 น. สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย) ได้พิจารณามอบหมายให้นายวิบูลย์ เรืองศรีศุภพงศ์ ผู้อำนวยการส่วนประสานความร่วมมือด้านทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า

4 มกราคม 2565 เวลา 07.00 น. สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย) ได้พิจารณามอบหมายให้นายวิบูลย์ เรืองศรีศุภพงศ์ ผู้อำนวยการส่วนประสานความร่วมมือด้านทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า ร่วมกิจกรรมประชุมสภากาแฟ หารือข้อราชการแบบไม่เป็นทางการ ซึ่งเทศบาลนครเชียงรายเป็นเจ้าภาพ ณ สวนตุงและโคมนครเชียงราย อ.เมืองเชียงราย โดยมีนายภาสกร บุญลักษม์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธาน และ นายวันชัย จงสุทธนามณี นายกเทศมนตรีเทศบาลนครเชียงราย กล่าวให้การต้อนรับ ทั้งนี้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ท้องที่จังหวัดเชียงราย จะได้รับโอกาสเป็นเจ้าภาพครั้งต่อไป

รูปภาพเพิ่มเติม
  
      
      
   

 สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย)
 775 ถนนสิงหไคล ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000
 โทรศัพท์: 053-711402 โทรสาร: 053-711961
 E-mail: dnp15@dnp.mail.go.th