Responsive image


8 มกราคม 2565 เวลา 10.30 น. นายพุทธพจน์ คูประสิทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15

8 มกราคม 2565 เวลา 10.30 น. นายพุทธพจน์ คูประสิทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 ลงพื้นที่ตรวจติดตามการปฏิบัติงานของอุทยานแห่งชาติภูชี้ฟ้า (เตรียมการ) โดยมีนายจิรัฏฐ์ กัมพลานนท์ ผู้อำนวยการส่วนอุทยานแห่งชาติ นายสนิท หอมนาน หัวหน้าอุทยานแห่งชาติภูชี้ฟ้า (เตรียมการ) พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่อุทยานฯ หัวหน้าหน่วยงานภาคสนามในพื้นที่ใกล้เคียงให้การต้อนรับ นำลงพื้นที่ และให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานต่อไป

รูปภาพเพิ่มเติม
  
      
      
      
      
      
      
      
      
   

 สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย)
 775 ถนนสิงหไคล ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000
 โทรศัพท์: 053-711402 โทรสาร: 053-711961
 E-mail: dnp15@dnp.mail.go.th