Responsive image


12 มกราคม 2565 นายธนสิทธิ ศิริวารินทร์ หัวหน้าสถานีควบคุมไฟป่าลำน้ำกก

12 มกราคม 2565 นายธนสิทธิ ศิริวารินทร์ หัวหน้าสถานีควบคุมไฟป่าลำน้ำกก พ้รอมกับเจ้าหน้าที่สถานีควบคุมไฟป่าลำน้ำกก เป็นวิทยากร โครงการส่งเสริมความรู้ปัญหาหมอกควัน สร้างจิตสำนึกป้องกันการเกิดไฟป่า และสาธิตการใช้อุปกรณ์ดับไฟป่า ณ ศูนย์เรียนชุมชนชาวไทยภูเขา"แม่ฟ้าหลวง"บ้านจะนู หมู่ที่ 8 ต.ห้วยชมภู อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย

รูปภาพเพิ่มเติม
  
      
      
      
      
      
      
      
      
   

 สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย)
 775 ถนนสิงหไคล ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000
 โทรศัพท์: 053-711402 โทรสาร: 053-711961
 E-mail: dnp15@dnp.mail.go.th