Responsive image


31 สิงหาคม 2565 นายนพพร ประทุมเหง่า หัวหน้าอุทยานแห่งชาติดอยหลวง

31 สิงหาคม 2565 นายนพพร ประทุมเหง่า หัวหน้าอุทยานแห่งชาติดอยหลวง ร่วมพิธีมอบเครื่องหมายรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยวไทย (Thailand Tourism Standard) ประจำปี พ.ศ. 2565 จัดโดยกรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ให้แก่ผู้ประกอบการและสถานประกอบการที่ผ่านการตรวจประเมินและได้รับการรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยวไทย จำนวน 414 ราย ทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ 30-31 ส.ค. 2565 ณ ห้องราชเทวีแกรนด์ ชั้น 3 โรงแรมเอเชีย กรุงเทพมหานคร

รูปภาพเพิ่มเติม
  
      
      
      
    สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย)
 775 ถนนสิงหไคล ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000
 โทรศัพท์: 053-711402 โทรสาร: 053-711961
 E-mail: dnp15@dnp.mail.go.th