Responsive image


31 สิงหาคม 2565 เจ้าหน้าที่สถานีควบคุมไฟป่าพื้นที่ทรงงานดอยตุงฯ

31 สิงหาคม 2565 เจ้าหน้าที่สถานีควบคุมไฟป่าพื้นที่ทรงงานดอยตุงฯ อบรมให้ความรู้เรื่องไฟป่าและการใช้อุปกรณ์ดับไฟป่าเบื้องต้น แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยไร่สามัคคีแผนกมัธยม ต.แม่ฟ้าหลวง อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย

รูปภาพเพิ่มเติม
  
      
      
      
      
      
      
      
    สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย)
 775 ถนนสิงหไคล ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000
 โทรศัพท์: 053-711402 โทรสาร: 053-711961
 E-mail: dnp15@dnp.mail.go.th