Responsive image


4 กันยายน 2565 เจ้าหน้าที่สถานีควบคุมไฟป่าลำน้ำกก

4 กันยายน 2565 เจ้าหน้าที่สถานีควบคุมไฟป่าลำน้ำกก ออกติดตามผลการปฏิบัติงานของเครือข่ายการแก้ไขปัญหาไฟป่า และหมอกควันในพื้นที่บ้านแม่มอญ เขตติดต่อระหว่างตำบลห้วยชมภู/ตำบลแม่กรณ์ อ.เมืองเชียง จ.เชียงราย และได้สอบถามปัญหาอุปสรรคการปฏิบัติงานดับไฟป่า หมู่บ้านเครือข่ายบ้านแม่มอญ หมู่ที่ 2 ต.ห้วยชมภู อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย

รูปภาพเพิ่มเติม
  
      
      
      
    สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย)
 775 ถนนสิงหไคล ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000
 โทรศัพท์: 053-711402 โทรสาร: 053-711961
 E-mail: dnp15@dnp.mail.go.th