Responsive image


21 ตุลาคม 2565 เวลา 09.00 น. - 12.00 น. สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย)

21 ตุลาคม 2565 เวลา 09.00 น. - 12.00 น. สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย) ได้จัดกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2565 เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี วันที่ 21 ตุลาคม 2565 โดยมีนายชุติเดช กมนณชนุตม์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย ผู้อำนวยการส่วนทุกส่วน คณะเจ้าหน้าที่สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย) นายกเทศมนตรีเทศบาล ต.ดอนศิลา กำนัน ต.ดอนศิลา ผู้ใหญ่บ้านช่องลม และประชาชนทั่วไป ร่วมกันบำรุงรักษาต้นไม้ ด้วยการใส่ปุ๋ย พรวนดิน รดน้ำ ณ บริเวณอ่างเก็บน้ำจำตอง บ.ช่องลม ม.3 ต.ดอนศิลา อ.เวียงชัย จ.เชียงราย ซึ่งอยู่ในพื้นที่โครงการปรับปรุงป่าสงวนแห่งชาติป่าห้วยสักและป่าแม่กกฝั่งขวา

รูปภาพเพิ่มเติม
  
      
      
      
      
      
      
    สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย)
 775 ถนนสิงหไคล ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000
 โทรศัพท์: 053-711402 โทรสาร: 053-711961
 E-mail: dnp15@dnp.mail.go.th