Responsive image


9 พฤศจิกายน 2565 นายกิตติพงษ์ พรมจักร์ หัวหน้าโครงการพัฒนาป่าไม้ตามแนวพระราชดำริ บ้านปางมะขามป้อม

9 พฤศจิกายน 2565 นายกิตติพงษ์ พรมจักร์ หัวหน้าโครงการพัฒนาป่าไม้ตามแนวพระราชดำริ บ้านปางมะขามป้อมและคณะเจ้าหน้าที่ อุทยานแห่งชาติดอยหลวง ร่วมให้การต้อนรับนายบรรจง ขุนเพชร นายอำเภอเวียงป่าเป้า ที่ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ และได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์การตรวจเยี่ยมเพื่อสร้างความร่วมมือพร้อมให้คำปรึกษา เชื่อมโยงการทำงาน ณ โครงการพัฒนาป่าไม้ตามแนวพระราชดำริ บ้านปางมะขามป้อม ต.สันสลี อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย

รูปภาพเพิ่มเติม
  
      
      
      
      
      
    สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย)
 775 ถนนสิงหไคล ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000
 โทรศัพท์: 053-711402 โทรสาร: 053-711961
 E-mail: dnp15@dnp.mail.go.th