Responsive image


13 พฤศจิกายน 2565 เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติลำน้ำกก (เตรียมการ)

13 พฤศจิกายน 2565 เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติลำน้ำกก (เตรียมการ) นำโดยนางสาวณัฐธิดา ชุมภูรัตน์ ผู้ช่วยหัวหน้าอุทยานแห่งชาติลำน้ำกก(เตรียมการ) ให้การต้อนรับคณะล่องแพของนายวราดิศร อ่อนนุช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย แวะชมและวางจุดเชื่อมโยงการท่องเที่ยว บริเวณบ่อน้ำร้อนห้วยหมากเลี่ยม ที่ทำการอุทยานแห่งชาติลำน้ำกก (เตรียมการ)

รูปภาพเพิ่มเติม
  
      
      
      
      
      
    สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย)
 775 ถนนสิงหไคล ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000
 โทรศัพท์: 053-711402 โทรสาร: 053-711961
 E-mail: dnp15@dnp.mail.go.th