Responsive image


12 มกราคม 2566 เวลา 9.30น. - 11.30น. โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ตามพระราชดำริ บ้านหนองห้า

12 มกราคม 2566 เวลา 9.30น. - 11.30น. โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ตามพระราชดำริ บ้านหนองห้า จัดพิธีรับถุงพระราชทาน และเสื้อกันหนาวเด็ก ให้แก่ราษฎรในโครงการฯ นักเรียนโรงเรียนบ้านต้นผึ้ง และหน่วยงานราชการที่ช่วยสนับสนุนโครงการฯ ร่วมพิธีรับถุงพระราชทานจากมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ ณ ที่ว่าการอำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยาโดยมีนายธวัช จรัสวรภัทร นายอำเภอเชียงคำ เป็นประธานในพิธีฯ มีผู้เข้าร่วมพิธี และตัวแทนหน่วยงาน จำนวน 84 คน

รูปภาพเพิ่มเติม
  
      
      
      
      
      
    สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย)
 775 ถนนสิงหไคล ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000
 โทรศัพท์: 053-711402 โทรสาร: 053-711961
 E-mail: dnp15@dnp.mail.go.th