Responsive image


12 มกราคม 2566 เวลา 10.00 - 12.00 น. โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ ตามพระราชดำริ บ้านห้วยหญ้าไซ

12 มกราคม 2566 เวลา 10.00 - 12.00 น. โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ ตามพระราชดำริ บ้านห้วยหญ้าไซ จัดพิธีรับมอบถุงพระราชทาน และเสื้อกันหนาวเด็ก ให้แก่ราษฎรในโครงการฯ และหน่วยงานราชการที่ช่วยสนับสนุนโครงการฯ ร่วมพิธีรับมอบถุงพระราชทานจากมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ ณ พลับพลาทรงงาน โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ ตามพระราชดำริ บ้านห้วยหญ้าไซ ต.ป่าแดด อ.แม่สรวย จ.เชียงราย มีผู้เข้าร่วมพิธี และตัวแทนหน่วยงาน จำนวน 50 คน

รูปภาพเพิ่มเติม
  
      
      
      
      
      
      
    สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย)
 775 ถนนสิงหไคล ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000
 โทรศัพท์: 053-711402 โทรสาร: 053-711961
 E-mail: dnp15@dnp.mail.go.th