Responsive image


15 มกราคม 2566 เจ้าหน้าที่สถานีควบคุมไฟป่าขุนแจ

15 มกราคม 2566 เจ้าหน้าที่สถานีควบคุมไฟป่าขุนแจ ร่วมกับผู้นำชุมชนและราษฎรบ้านป่าจั่น ร่วมทำแนวกันไฟและทำเสวียนเพื่อเก็บเชื้อเพลิงและวัชพืชลดการเผาในพื้นที่บริเวณผาสามเส้า(เวียงพุทธเสมานคร) ม.7 ต.เวียงกาหลง อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย

รูปภาพเพิ่มเติม
  
      
      
      
      
      
    สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย)
 775 ถนนสิงหไคล ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000
 โทรศัพท์: 053-711402 โทรสาร: 053-711961
 E-mail: dnp15@dnp.mail.go.th