Responsive image

31 สิงหาคม 2562 อุทยานแห่งชาติดอยภูนาง
วันที่ลงข่าว: วันเสาร์ 31 สิงหาคม 2019

31 สิงหาคม 2562 อุทยานแห่งชาติดอยภูนาง ได้ตั้งศูนย์เตรียมความพร้อมช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัย ตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ณ ที่ทำการ อุทยานแห่งชาตดอยภูนาง และได้สั่งการ ให้หน่วยพิทักษ์ อุทยานแห่งชาติดอยภูนาง ทั้ง 7 หน่วย เตรียมพร้อมดำเนินการ ด้วยแล้ว

รูปภาพเพิ่มเติม
  
      
   


 สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย)
 775 ถนนสิงหไคล ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000
 โทรศัพท์: 053-711402 โทรสาร: 053-711961
 E-mail: dnp15@dnp.mail.go.th