Responsive image

3 กันยายน 2562 อุทยานแห่งชาติภูซาง
วันที่ลงข่าว: วันอังคาร 03 กันยายน 2019

3 กันยายน 2562 อุทยานแห่งชาติภูซาง รับมอบเครื่องหมายรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยวไทย (Thailand Tourism Standard) ประจำปี 2562 ประเภทน้ำตก (น้ำตกภูซาง) โดยมีนายเขมพล อุ้ยตยะกุล เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวเเละกีฬา เป็นประธานในการมอบรางวัล ณ ห้องแกรนด์ บอลลูม โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพมหานคร

รูปภาพเพิ่มเติม
  
   


 สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย)
 775 ถนนสิงหไคล ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000
 โทรศัพท์: 053-711402 โทรสาร: 053-711961
 E-mail: dnp15@dnp.mail.go.th