Responsive image

4 กันยายน 2562 นายกมลไชย คชชา ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15
วันที่ลงข่าว: วันพุธ 04 กันยายน 2019

4 กันยายน 2562 นายกมลไชย คชชา ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 มอบหมายให้นายพรเทพ ศิระวงษ์ ผู้อำนวยการส่วนอนุรักษ์และป้องกันทรัพยากร ,นายจิรัฏฐ์ กัมพลานนท์ ผู้อำนวยการส่วนอุทยานแห่งชาติ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า เข้าประชุมคณะอนุกรรมการป้องกันและปราบปรามการตัดไม้ทำลายป่า จังหวัดเชียงราย ครั้งที่ 4/2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมธรรมลังกา ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดเชียงราย โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย (ว่าที่ร้อยตรี ณรงค์ โรจนโสทร) เป็นประธานที่ประชุม ซึ่งสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย) ได้รายงานในที่ประชุม ดังนี้ 1. รายงานผลการปฏิบัติงานปราบปรามการกระทำผิดกฏหมายป่าไม้ ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2562 - สิงหาคม 2562 2. การจัดตั้งพื้นที่เป็นเขตห้ามล่าสัตว์ป่าดงป่าเมี้ยง ท้องที่ตำบลห้วยสัก และตำบลดอยลาน อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 3. ทบทวนการเตรียมการประกาศอุทยานแห่งชาติลำน้ำกก 4. การเตรียมการประกาศพื้นที่อุทยานแห่งชาติภูชี้ฟ้า

รูปภาพเพิ่มเติม
  
      
      
      
   
 สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย)
 775 ถนนสิงหไคล ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000
 โทรศัพท์: 053-711402 โทรสาร: 053-711961
 E-mail: dnp15@dnp.mail.go.th