Responsive image

4 กันยายน 2562 นายจงคล้าย วรพงศธร รองอธิบดีกรมอุทยานแห่งขาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
วันที่ลงข่าว: วันพุธ 04 กันยายน 2019

4 กันยายน 2562 นายจงคล้าย วรพงศธร รองอธิบดีกรมอุทยานแห่งขาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช นายกมลไชย คชชา ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 พร้อมด้วยคณะทำงาน พิจารณาขอบเขตการจ้างงาน (TOR) ศึกษา สํารวจ ออกแบบ วางผัง บริเวณการพัฒนาสิ่งอํานวยความสะดวก บริเวณอุทยานแห่งชาติถ้ำหลวง – ขุนน้ำนางนอน (เตรียมการ) ได้ลงพื้นที่และร่วมประชุมระดมความคิดเห็นในการจัดทำขอบเขตการจ้างงาน โดย ให้จัดทำแผนแม่บทและแผนพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้กำหนดให้แล้วเสร็จภายใน 18 เดือน โดยศึกษาข้อมูลทุกด้านให้ครอบคลุม และเร่งดำเนินการจัดทำขอบเขตการจ้างงาน (TOR) ให้เสร็จโดยไว

รูปภาพเพิ่มเติม
  
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
   
 สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย)
 775 ถนนสิงหไคล ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000
 โทรศัพท์: 053-711402 โทรสาร: 053-711961
 E-mail: dnp15@dnp.mail.go.th