Responsive image

10 กันยายน 2562 เวลา 09.00 น. สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่15 (เชียงราย)
วันที่ลงข่าว: วันอังคาร 10 กันยายน 2019

10 กันยายน 2562 เวลา 09.00 น. สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่15 (เชียงราย) ได้จัดกิจกรรมโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ บริเวณพื้นที่ดอยหมอก บ้านทุ่งห้า ต.สันสลี อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย โดยมี นายธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เป็นประธานเปิดโครงการ นายอนันต์ สมุทรารินทร์ นายอำเภอเวียงป่าเป้า กล่าวต้อนรับ นายกมลไชย คชชา ผอ.สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 กล่าวรายงาน และมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมปลูกป่าจากทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐและเอกชน รวมทั้งประชาชนจิตอาสา รวมจำนวน 700 คน สืบเนื่องจากอดีตดอยหมอก เคยเป็นพื้นที่เหมืองแร่ซีไรต์ ที่ใหญ่แห่งหนึ่ง ดำเนินการโดย บริษัท ไทย-สวีดิสซ์ เหมืองแร่ จำกัด ได้ขอประทานบัตรทำเหมืองแร่ แต่มีกรณีทับซ้อนพื้นที่กับอุทยานดอยหลวงแห่งชาติ และเรื่องได้เข้าสู่กระบวนการทางกฎหมาย โดยศาลได้พิพากษาให้บริษัทฯ รื้อถอนสิ่งปลูกสร้างและขนย้ายอุปกรณ์ออกจากเขตอุทยาน ตั้งแต่ 13 ก.ค. 2562 ที่ผ่านมา กรมอุทยานแห่งชาติฯ จึงได้จัดฟื้นฟูสภาพพื้นที่ให้กลับมามีความอุดมสมบูรณ์ โดยระดมทุกภาคส่วนทั้งราขการ เอกชน และประชาชนร่วมปลูกป่าบนเนื้อที่ 28 ไร่ 3 งาน 78 ตารางวา ต่อจากนั้น เวลา 11.00 น. ได้จัดกิจกรรมมอบบ้านแก่เจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า ตามโครงการพี่ช่วยน้อง เพื่อนช่วยเพื่อน ซ่อมแซมบ้านผู้พิทักษ์ป่า เป็นการสร้างขวัญกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่กันดารและเสี่ยงภัย โดยมอบบ้านให้ นายนันทวัฒน์ ป๋าแหน๋ พนักงานราชการ ตำแหน่งพนักงานพิทักษ์ป่า สังกัดอุทยานแห่งชาติดอยหลวง โดยมี นางภัทราวดี ปัญญาบุญ นายอำเภอพาน เป็นผู้กล่าวต้อนรับ และการมอบสเบียงอาหารให้แก่เจ้าหน้าที่พิทักษป่า เพื่อสร้างขวัญกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ มีข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และชาวบ้านในพื้นที่ รวมจำนวน 300 คน เข้าร่วมกิจกรรมท่ามกลางบรรยายกาศความปลื้มปิติยินดี ณ บ้านเลขที่ 119 ม.12 ต.สันกลาง อ.พาน จ.เชียงราย ซึ่งปัจจุบันสำนักบริหารพื้นที่นุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย) ได้ดำเนินการมอบบ้านพิทักษ์ป่าให้แก่เจ้าหน้าที่ในสังกัดไปแล้ว จำนวน 10 หลัง จากบ้านในโครงการทั้งหมด 13 หลัง

รูปภาพเพิ่มเติม
  
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
   
 สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย)
 775 ถนนสิงหไคล ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000
 โทรศัพท์: 053-711402 โทรสาร: 053-711961
 E-mail: dnp15@dnp.mail.go.th