Responsive image

27 ตุลาคม 2562 เวลา 10.09 น. สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15(เชียงราย) นำโดย นายกมลไชย คชชา ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15
วันที่ลงข่าว: วันอาทิตย์ 27 ตุลาคม 2019

27 ตุลาคม 2562 เวลา 10.09 น. สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15(เชียงราย) นำโดย นายกมลไชย คชชา ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 พร้อมด้วย นายพรเทพ ศิระวงศ์ ผู้อำนวยการส่วนอนุรักษ์และจัดการต้นน้ำ นายสมเกียรติ ยอดมาลี ผู้อำนวยการส่วนประสานโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ นายปราปต์ เหมะสุทธินันท์ หัวหน้าสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริบ้านสันติสุข-บ้านขุนกำลัง เข้าร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช ณ วัดพัฒนาราม จ.สุราษฎร์ธานี โดยมี นายธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช เป็นประธาน พร้อมด้วยผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช พร้อมด้วยหน่วยงานและประชาชนทั่วไป ร่วมงาน

รูปภาพเพิ่มเติม
  
      
      
      
      
      
      
      
      
   
 สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย)
 775 ถนนสิงหไคล ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000
 โทรศัพท์: 053-711402 โทรสาร: 053-711961
 E-mail: dnp15@dnp.mail.go.th