Responsive image

1 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00 น. ณ บริเวณหน้าถ้ำหลวง อุทยานแห่งชาติถ้ำหลวง-ขุนน้ำนางนอน (เตรียมการ)
วันที่ลงข่าว: วันศุกร์ 01 พฤศจิกายน 2019

1 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00 น. ณ บริเวณหน้าถ้ำหลวง อุทยานแห่งชาติถ้ำหลวง-ขุนน้ำนางนอน (เตรียมการ) ต.โป่งผา อ.แม่สาย จ.เชียงราย นายจงคล้าย วรพงศธร รองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช, นายกมลไชย คชชา ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15, นายกวี ประสมพล นักวิชาการชำนาญการพิเศษ หัวหน้าอุทยานแห่งชาติถ้ำหลวง-ขุนน้ำนางนอน (เตรียมการ) ร่วมกับหัวหน้าหน่วยงาน และเจ้าหน้าที่ ได้ร่วมทำพิธีเปิดถ้ำหลวง เพื่อให้นักท่องเที่ยวเข้าชมเป็นครั้งแรก โดยนายจงคล้าย วรพงศธร รองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เป็นประธานในพิธีการบวงสรวงบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ และเจ้าแม่นางนอน ต่อจากนั้่นได้ประกอบพิธีสงฆ์ โดยมีพระภาวนาโกศลเถร เจ้าอาวาสวัดมงคลธรรมกายาราม เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ซึ่งมีข้าราชการ เจ้าหน้าที่ หน่วยงานราชการในพื้นที่ และประชาชน นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติกว่า 500 คน เข้าร่วมพิธีดังกล่าว เสร็จพิธีการ เวลา 10.30 น. ต่อจากนั้น นายจงคล้าย วรพงศธร รองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช, นายกมลไชย คชชา ผอ.สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15, นายกวี ประสมพล หัวหน้าอุทยานแห่งชาติถ้ำหลวง-ขุนน้ำนางนอน (เตรียมการ) ได้นำข้าราชการ ประชาชน สื่อมวลชน เข้าชมถ้ำหลวงบริเวณโถงแรก พร้อมแจ้งกฎระเบียบแก่ผู้ที่จะเข้าชมถ้ำหลวง ทั้งนี้เป็นทดลองระบบการเข้า-ออก และการจำกัดจำนวนนักท่องเที่ยว เพื่อใช้สำหรับการบริหารจัดการในอนาคต ซึ่งมีนักท่องเที่ยวจากทั่วสารทิศมายืนเข้าแถวต่อแถวเพื่อเข้าชมอย่างคับคั่ง

รูปภาพเพิ่มเติม
  
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
   
 สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย)
 775 ถนนสิงหไคล ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000
 โทรศัพท์: 053-711402 โทรสาร: 053-711961
 E-mail: dnp15@dnp.mail.go.th