Responsive image

21 พฤศจิกายน 2562 นายกมลไชย คชชา ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15
วันที่ลงข่าว: วันพฤหัสบดี 21 พฤศจิกายน 2019

21 พฤศจิกายน 2562 นายกมลไชย คชชา ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 ได้ร่วมต้อนรับ นายพลากร สุวรรณรัตน์ องคมนตรี พร้อมคณะ ณ สนามบินนานาชาติ แม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย และได้ติดตามคณะเดินทางไปยังจุดเฝ้าตรวจชายแดนบ้านฮวก อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา และ ร่วมเดินทาง ไปตรวจติดตามการดำเนินงานของกรมชลประทาน และเยี่ยมราษฎร พร้อมมอบถุงพระราชทาน บริเวณอ่างเก็บน้ำห้วยไฟ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดพะเยา ซึ่งอยู่ในเขต อุทยานแห่งชาติภูซาง จังหวัดพะเยา ในโอกาสนี้ ผู้อำนวยการสำนักฯได้รับมอบสิ่งของพระราชทานจากองคมนตรีด้วย

รูปภาพเพิ่มเติม
  
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
   
 สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย)
 775 ถนนสิงหไคล ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000
 โทรศัพท์: 053-711402 โทรสาร: 053-711961
 E-mail: dnp15@dnp.mail.go.th