Responsive image

25 พฤศจิกายน 2562 เขตห้ามล่าสัตว์ป่าทับพญาลอและอุทยานแห่งชาติแม่ปืม
วันที่ลงข่าว: วันพุธ 25 ธันวาคม 2019

25 พฤศจิกายน 2562 เขตห้ามล่าสัตว์ป่าทับพญาลอและอุทยานแห่งชาติแม่ปืม เข้าร่วมโครงการจังหวัดเชียงรายเคลื่อนที่ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562 ณ โรงเรียนสามัคคีราษฎร์รังสรรค์ ม.16 ต.ป่าแงะ อ.ป่าแดด จ.เชียงราย โดย ได้ร่วมกันจัดนิทรรศการประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆของหน่วยงาน พร้อมทั้งแจกกล้าไผ่ให้กับประชาชนเพื่อนำไปปลูก

รูปภาพเพิ่มเติม
  
      
      
      
      
      
      
      
      
   
 สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย)
 775 ถนนสิงหไคล ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000
 โทรศัพท์: 053-711402 โทรสาร: 053-711961
 E-mail: dnp15@dnp.mail.go.th