Responsive image

26 พฤศจิกายน 2562 นายกมลไชย คชชา ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15
วันที่ลงข่าว: วันพฤหัสบดี 26 ธันวาคม 2019

26 พฤศจิกายน 2562 นายกมลไชย คชชา ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 พร้อมด้วยส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟป่า ส่วนจัดการต้นน้ำ ส่วนอุทยานแห่งชาติ ส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า ส่วนประสานงานโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ ศูนย์ปฏิบัติการไฟป่าเชียงราย เข้าร่วมกิจกรรมโครงการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. เชียงรายไร้หมอกควัน เพื่อประกาศวาระจังหวัดเชียงราย ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ประจำปี 2562-2563 ขบวนการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ นิทรรศการด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า กิจกรรมทำแนวกันไฟ และฝายเพิ่มความชุ่มชื้น เพื่อให้ประชาชนทุกหมู่เหล่าได้ร่วมลดการเผาเศษวัสดุเหลือใช้จากการเกษตร วัชพืช ขยะมูลฝอย และการเผาป่า เพื่อเชียงรายไร้หมอกควันทุกอำเภอ ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดเชียงราย ถนนแม่ฟ้าหลวง ตำบลริมกก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย โดยมีนายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธาน

รูปภาพเพิ่มเติม
  
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
   
 สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย)
 775 ถนนสิงหไคล ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000
 โทรศัพท์: 053-711402 โทรสาร: 053-711961
 E-mail: dnp15@dnp.mail.go.th