Responsive image

26 พฤศจิกายน 2562 เวลา 11.00 น.นายกมลไชย คชชา ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15
วันที่ลงข่าว: วันพฤหัสบดี 26 ธันวาคม 2019

26 พฤศจิกายน 2562 เวลา 11.00 น.นายกมลไชย คชชา ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ส่วนจัดการต้นน้ำ,ส่วนอนุรักษ์และป้องกันทรัพยากร,ส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟป่า,ส่วนอุทยานแห่งชาติ เข้าร่วมกิจกรรมโครงการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. เชียงรายไร้หมอกควัน เพื่อประกาศวาระจังหวัดเชียงราย ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ประจำปี 2562-2563 โดยร่วมกิจกรรมการทำแนวกันไฟ การทำเสวียนเก็บเศษใบไม้และสร้างฝายสร้างความชุ่มชื้น ณ บ้านห้วยขมนอก หมู่ที่ 10 ตำบลแม่ยาว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย โดยมี ว่าที่ร้อยตรี ณรงค์ โรจนโสทร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานในพิธี

รูปภาพเพิ่มเติม
  
      
      
      
      
      
      
      
   
 สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย)
 775 ถนนสิงหไคล ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000
 โทรศัพท์: 053-711402 โทรสาร: 053-711961
 E-mail: dnp15@dnp.mail.go.th