Responsive image

28 ธันวาคม 2562 นายจงคล้าย วรพงศธร รองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
วันที่ลงข่าว: วันเสาร์ 28 ธันวาคม 2019

28 ธันวาคม 2562 นายจงคล้าย วรพงศธร รองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช นายกมลไชย คชชา ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 นายจิรัฏฐ์ กัมพลานนท์ ผู้อำนวยการส่วนอุทยานแห่งชาติ ได้ตรวจเยี่ยมเตรียมความพร้อมของเจ้าหน้าที่ในการจัดตั้งศูนย์บริการนักท่องเที่ยว ณ อุทยานแห่งชาติขุนแจ ตำบลแม่เจดีย์ใหม่ อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย โดยมีหัวหน้าอุทยานแห่งชาติขุนแจ หัวหน้าสถานีควบคุมไฟป่าขุนแจ หัวหน้าโครงการพระราชดำริฯ หัวหน้าหน่วยจัดการต้นน้ำขุนลาวและหัวหน้าสวนรุกขชาติ 80 พรรษามหาราชินี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับ

รูปภาพเพิ่มเติม
  
      
      
      
      
      
      
      
      
   
 สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย)
 775 ถนนสิงหไคล ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000
 โทรศัพท์: 053-711402 โทรสาร: 053-711961
 E-mail: dnp15@dnp.mail.go.th