Responsive image

31 ธันวาคม 2562 นายปรีชา ทองคำเอี่ยม ผู้อำนวยการส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟป่า
วันที่ลงข่าว: วันอังคาร 31 ธันวาคม 2019

31 ธันวาคม 2562 นายปรีชา ทองคำเอี่ยม ผู้อำนวยการส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟป่า ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 พร้อมด้วยนายวชิรายุ เกียรติบุตร หัวหน้าเขตห้ามล่าสัตว์ป่าหนองบงคาย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สถานีควบคุมไฟป่าดอยตุงฯ และราษฎรจิตอาสา เข้าร่วมทำกิจกรรมจิตอาสาภัยพิบัติช่วยเหลือผู้ประสบภัย เก็บกวาด ซากกิ่งไม้ ใบไม้ ตัดทอนต้นไม้ที่ล้ม ทำความสะอาดบริเวณที่ได้รับความเสียหายจากพายุพัดถล่ม รวมถึงช่วยเหลือบ้านเรือนราษฎรในพื้นที่ที่ได้รับความเสียหาย บริเวณรอบกำแพงเมืองเก่าเชียงแสน โรงเรียน วัด สถานที่ราชการ และถนนโดยรอบกำแพงเมือง โดยมีนายประสงค์ หล้าอ่อน นายอำเภอเชียงแสน เป็นประธาน

รูปภาพเพิ่มเติม
  
      
      
      
      
      
      
      
      
   


 สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย)
 775 ถนนสิงหไคล ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000
 โทรศัพท์: 053-711402 โทรสาร: 053-711961
 E-mail: dnp15@dnp.mail.go.th