Responsive image

24 มกราคม 2563 เวลา 13.300 น. นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
วันที่ลงข่าว: วันศุกร์ 24 มกราคม 2020

24 มกราคม 2563 เวลา 13.300 น. นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ให้เกียรติมาเป็นประธาน การประชุมคณะกรรมการนโยบายบริหารจัดการ ถ้ำแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2563 ณ อุทยานแห่งชาติถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอน โดยมี นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช นายสมหมาย เตชวาล อธิบดีกรมทรัพยากรธรณี นายจงคล้าย วรพงศธร นายสมหวัง เรืองนิวัติศัย รองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช ว่าที่ร้อยตรี ณรงค์ โรจนโสทร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย นายดำรัส โพธิ์ประสิทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักอุทยานแห่งชาติ นายกมลไชย คชชา ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่15 และคณะกรรมการนโยบายบริหารจัดการถ้ำแห่งชาติ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการนโยบายบริหารจัดการถ้ำแห่งชาติ ในวาระการประชุมได้มีการเซ็นบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช กับ กรมทรัพยากรธรณี จากนั้นเมื่อเสร็จการประชุมได้มีการให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนในเรื่องของการเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าชมถ้ำหลวง ให้ทางอุทยานเตรียมความพร้อม วางแผนการจัดการการท่องเที่ยวและศึกษาผลกระทบของการท่องเที่ยวโดยไม่ให้กระทบต่อระบบนิเวศของถ้ำในธรรมชาติ

รูปภาพเพิ่มเติม
  
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
   
 สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย)
 775 ถนนสิงหไคล ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000
 โทรศัพท์: 053-711402 โทรสาร: 053-711961
 E-mail: dnp15@dnp.mail.go.th